# Eldledning

# Inledning

Detta är en översättning av den Forward Observer Guide som Taltsi från Arma Finland skrivit. Den ursprungliga texten beskriver förfaranden som är optimerade för Arma.
Den har anpassats till svenska termer, och skrivits om för att vara tydligare och mer lättläst.
Vissa förfaranden har fått tillägg för att underlätta för eldledare och granatkastargruppchef, men grunderna är desamma.

Eldledaren är den person som ansvarar för användandet av indirekt eld eller flygunderstöd. Varje begäran om understöd passerar eldledaren, eller så kallar eldledaren själv in det.

# Viktigt

Innan du begär eldunderstöd se till att du har koll på följande

Var du befinner dig
I relation till egna och fiendens styrkor.
För att du snabbt och enkelt ska kunna avgöra var ett mål är i förhållande till din egen position och UPK:er.
Om du vet hur du triangulerar din position är detta ett bra tillfälle att flexa dina skills.

Var egna styrkor befinner sig
Speciellt om du inte är den som ursprungligen skickat begäran.

Var fiendens styrkor befinner sig
Så exakt som möjligt, i relation till en kartmarkör - en UPK.
UPK står för Utgångspunkt på kartan, i Arma representeras en UPK av en markör med tillhörande namn eller beteckning.

Säkerställ att du och granatkastargruppen har uppfattat allt korrekt
När du begär att granatkastarna ska skjuta en gång, menar du 1 granat totalt eller 1 granat per granatkastare?

# Spridning

Naturlig spridning av pjäserna i en grupperad granatkastarpluton är cirka 20 meter mellan varje pjäs.
Riktpunkt är centrumpunkten mellan pjäserna, plutonen försöker inte att sprida granaternas nedslag manuellt om det inte begärs.
Specifierar du inte att nedslagen skall spridas över ett område kommer endast pjäsernas inexakthet spela in.

Kom ihåg att om du vill ha precis spridning av nedslag inom ett område mångdubblas tiden som krävs för att räkna ut pjäsernas inställningar.
Du kan istället begära inexakt spridning, till exempel ±50m runt ett mål, utan att det påverkar tiden som krävs nämnvärt.

# Signalering

Fyra olika kommandon används:

 1. För att registrera ett mål
 2. För att rikta pjäserna mot ett mål
 3. För att skjuta på ett mål
 4. För att reglera elden mot ett mål efter föregående skjutning

# Registrera ett mål

 1. Registrera!
 2. Mål
 3. Målnamn

Registrera
Registrera! - talar om för granatkastargruppchefen att han ska räkna ut pjäsinställningar för det givna målet och spara dem för framtida bruk.

Mål
Det mål du vill träffa, i förhållande till en UPK.

Målnamn
Beteckning på målet, så att du och granatkastargruppchefen snabbt vet exakt vilket mål det handlar om.

# Exempel

Målet är 100m nordöst om UPK D3 och ska betecknas M1001, granatkastargruppchefen räknar ut och sparar pjäsinställningarna.

Avsändare Meddelande
Eldledaren Adam Johan från Erik Kalle, Registrera, D3 Öst 100, Norr 100, M1001. Kom
Grk Adam Johan, Registrera, D3 Öst 100, Norr 100, M1001. Kom
Eldledaren Korrekt. Klart slut

# Rikta mot ett mål

 1. Rikta!
 2. Mål

Rikta
Rikta! - talar om för granatkastargruppchefen att han omedelbart ska rikta pjäserna mot det givna målet.

Mål
Det mål du vill träffa, i förhållande till en UPK.

# Exempel

Målet är 100m väst och 50m syd om UPK H7, gruppchefen beordrar pjässerviserna att ställa in sina pjäser för skjutning mot målet.

Därigenom kan eldledaren snabbt kommendera granatkastarna att skjuta mot målet.

Avsändare Meddelande
Eldledaren Adam Johan från Erik Kalle, Rikta, H7 Väst 100, Syd 50. Kom
Grk Adam Johan, Rikta, H7 Väst 100, Syd 50. Kom
: :
Eldledaren Adam Johan, Eldsignalering! 3 Spräng, Eld. Kom
Grk Adam Johan, Eld. Kom
: Därefter regleras elden som vanligt

# Skjuta på ett mål

Generell struktur

 1. Eldsignalering!
 2. Mål
 3. Antal granater och typ
 4. Order

Eldsignalering
Eldsignalering!- uppmärksammar granatkastargruppchefen på att du kommer sända information om en begärd skjutning.

Mål
Det mål du vill träffa, i förhållande till en UPK.
Här kan även spridning anges, men kom ihåg att tiden till skott ökar om spridning begärs.

Antal granater och typ
Antal gånger varje pjäs skall skjuta.
Följt av vilket slags granat som pjäserna ska använda: Spräng, Rök, eller Lys.

 • Vill du istället att ett exakt antal granater skall skjutas måste du vara tydlig med det.
 • Skjuts rök måste vindens riktning tas i beaktning för bästa effekt.

Order
Eld! - Låter granatkastargruppchefen veta att han har klartecken att skjuta så fort ordern är kvitterad och pjäserna är redo.

# Exempel

Målet är 50m öst om UPK F2, granatkastargruppchefen riktar pjäserna mot målet, varefter de skjuter tre granater var på hans kommando.

Avsändare Meddelande
Eldledaren Adam Johan från Erik Kalle, Eldsignalering! F2 Öst 50, 3 Spräng, Eld. Kom
Alternativt Adam Johan från Erik Kalle, Eldsignalering! M1007, 3 Spräng, Eld. Kom
Grk Adam Johan, F2 Öst 50, 3 Spräng. Kom
Eldledaren Korrekt
: :
Grk Adam Johan, Fyr. Kom
: Eldledaren eldreglerar sedan efter behov

# Reglera elden mot ett mål

Generell struktur

 1. Reglera!
 2. Justering
 3. Antal granater och typ
 4. Order

Reglera
Reglera!- uppmärksammar granatkastargruppchefen på att du kommer sända information om eldreglering baserat på föregående skjutning.

Justering
Hur du vill flytta nedslagen för att få träff, i förhållande till föregående nedslag.
Här är det viktigt att du anger var du vill att granaterna ska träffa, inte var de slog ner.

Antal granater och typ
Antal gånger pjäserna skall skjuta och granattyp, samma som vid skjutning.

Order
Eld! - Låter granatkastargruppchefen veta att han har klartecken att skjuta så fort ordern är kvitterad och pjäserna är redo.

# Exempel

Nedslagen är 50m söder och 100m väster om målet, elden regleras för att träffa rätt.

Avsändare Meddelande
Eldledaren Adam Johan från Erik Kalle, Reglera! Öst 100, Norr 50, 3 Spräng, Eld. Kom
Grk Adam Johan, Öst 100, Norr 50, 3 Spräng. Kom
Eldledaren Korrekt
: :
Grk Adam Johan, Fyr. Kom
: Fortsätt därefter reglera elden efter behov

Eldreglering