# ACE

# Keybinds

Med Alt, Ctrl, Shift och Windows åsyftas de knappar på vänster sida tangentbordet om inget annat nämns. Saknar ditt tangentbord dessa knappar på vänster sida behöver du gå in i ACE inställningar och ändra till en annan knapp.

# Interaktion

Knapp Förklaring
Windows Öppna interaktionsmenyn
Ctrl + Windows Öppna interaktionsmenyn på dig själv
Ctrl + Mellanslag Öppna eller stäng dörren framför
Ctrl + Mellanslag + Mushjul Öppna eller stäng dörren framför stegvis
Ctrl + T Klappa soldaten framför på axeln

# Personlig utrustning

Knapp Förklaring
1 Byt till pistol, ändra läge på pistol
2 Byt till gevär, ändra läge på gevär
3 Byt till granatkastare
5 Byt till kikare
6 Byt till fragmenteringsgranat
7 Byt till icke fragmenteringsgranat
8 Ändra granatläge
0 Hölstra vapnet
§ Ändra säkring på vapnet
Ctrl + R Kontrolla innehåll i magasinet
Shift + R Åtgärda eldavbrott
Ctrl + Shift + T Rengör skyddsglasögon från smuts
Alt + Page Up Öka ljusstyrkan på bildförstärkaren
Alt + Page Down Minska ljusstyrkan på bildförstärkaren

# Fordon

Knapp Förklaring
1 Motor av
2 Motor på
3 Byt till huvudvapen
4 Byt till maskingevär
5 Byt till missil
9 Skjut rökkastare
Del Slå på farthållare
Ctrl + Mushjul framåt Öka farthållaren med 1 km/h
Ctrl + Mushjul bakåt Minska farthållaren med 1 km/h

# Sjukvård

Knapp Förklaring
H Sjukvårdsmenyn